BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐI NYILVÁNTARTÁS
  English version
Verziószám: 0.0.0.186
 Statisztika
  Üdvözöljük honlapunkon!


   

Tisztelt Felhasználó!


    A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 369. § (2) bekezdése alapján biztosításközvetítői tevékenységet Magyarország területén kizárólag olyan személy végezhet, aki - a Bit-ben foglalt kivételekkel - aktív státuszban szerepel a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által vezetett nyilvántartásban.
   
    A Bit. 407 § (1) bekezdése szerint az MNB a Bit. alapján bejelentett vagy engedélyezett biztosításközvetítőkről a biztosításközvetítőkkel kapcsolatos engedélyezési és felügyeleti feladatok ellátása céljából nyilvántartást vezet (Regiszter), amelynek adatait a Bit. 407. § (3)-(4) bekezdései tartalmazzák. A Regiszter - a Bit. 409. §-ának megfelelően - a Bit. alapján engedélyezett vagy bejelentett biztosításközvetítési tevékenységet végző természetes vagy jogi személy vonatkozásában (i) a biztosításközvetítő természetes személy vagy gazdálkodó szervezet neve, (ii) a nyilvántartási szám és annak kelte, valamint (iii) a függő vagy független biztosításközvetítői tevékenység végzésére való jogosultság tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.
   
    A regisztráltak Bit-ben meghatározott, nyilvános adatai bárki számára - egyedi jelszóval történő bejelentkezés nélkül - elérhetőek e honlapon.
   
    Az engedélyköteles szervezetek és személyek adatai az MNB belső nyilvántartásából szinkronizáció útján kerülnek át a Regiszterbe. A nem engedélyköteles biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes vagy jogi személyek regisztrálását és adatainak módosítását - a jelen honlapon egyedi jelszóval történt bejelentkezés után - azok a (regisztrálónak nevezett) biztosítók, többes ügynökök és alkuszok végzik, akik számára biztosítást közvetítenek. A bejelentkezés csak számukra szükséges és biztosított. A regisztrálónak csak a regisztráláshoz, az adatmódosításhoz, illetve saját adatainak, valamint a rá vonatkozó információknak a megtekintéséhez kell bejelentkezni. A nyilvános adatok megtekintéséhez nincs szükség bejelentkezésre.
   
    Figyelem! A nem engedélyköteles biztosításközvetítők regisztrálása során rögzített adatok valóságtartalmáért az adatok rögzítője felel. A Regiszter használatánál figyelembe kell venni, hogy az itt megjelenő adatokat az MNB utólag ellenőrizheti.
   
    Kérdéseivel, észrevételeivel kapcsolatban kérjük, forduljon az MNB Ügyfélszolgálatához (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., telefonszám: 06-40-203-776).
   
 
Nyitva tartás: Hétfő 8-18
Kedd 8-17
Szerda 10-17
Csütörtök 8-17
Péntek 8-15
    
Dear User,

    Subsection (2) of Article 369 of Act LXXXVIII of 2014 (hereinafter: Insurance Act) provides that, with the exceptions specified in the Insurance Act, in the territory of Hungary insurance mediation activities may be carried out by insurance intermediaries who are in active status in the register maintained by the Central Bank of Hungary (hereinafter: CBH).
   
    Subsection (1) of Article 407 of the Insurance Act provides that in order to carry out authorization and supervisory functions relative to insurance intermediaries, the CBH shall maintain a register on insurance intermediaries registered or authorized under the Insurance Act (hereinafter: Register), and the contents of the Register are indicated in Subsection (3)-(4) of Article 407 of the Insurance Act. In accordance with Article 409 of the Insurance Act the Register shall be construed as an official public register with respect to the natural or legal persons engaged in the activities of insurance intermediaries authorized or registered under the Insurance Act, having regard (i) to the name of the natural person or economic operator engaged in the activities of insurance intermediaries, (ii) to the registration number and date of issue, and (iii) to their entitlement for acting as an independent or a tied insurance intermediary.
   
    The public data of the entities contained in the Register as specified by the Insurance Act are accessible for anyone without having to log in using a unique password.
   
    The data of organisations and persons subject to licensing are transferred to the Register through synchronisation from the internal register of the CBH. The registration and the modification of the data of insurance intermediaries not subject to licensing obligation is carried out by the insurers, multiple agent and broker (called registering organisations) for whom they provide insurance mediation services after logging in to the home page using unique passwords. They are the only entities who need and can log in. A registering organisation needs to log in only for the registration of data, for the modification of data or for the viewing of their own data or of information pertaining to them. No logging in is necessary for viewing public data.
   
    Note! Responsibility for the validity and correctness of data recorded in the course of registration of insurance intermediaries not subject to the licensing obligation will be borne by the person recording such data. In the use of the Register account should be taken of the fact that the CBH can check the data presented here on an ex-post basis.
   
    Should you have any further question, comment, please do not hesitate to contact the Customer Service of the CBH (address: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., phone number: +36-40-203-776 [to be called at local tariff from anywhere in Hungary]).
   
 
Open hours: Monday 8-18
Tuesday 8-17
Wednesday 10-17
Thursday 8-17
Friday 8-15